קולג' ירושלמי דפוס ומדפסת | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

קולג' ירושלמי דפוס ומדפסת

קוד
589325
שעות אקדמיות
0
נ"ז
2
סמסטר א
יום
ראשון
בשעה 17:00 - 20:00
עיצוב תעשייתי (.B.DES)