סדנת תזה : מתודולוגיות מחקר וכתיבה – שיטות מחקר וכתיבה אקדמית ב | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים