יסודות המחשב וכלים דיגיטליים לעיצוב בתלת ממד והדפסת תלת ממד | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

יסודות המחשב וכלים דיגיטליים לעיצוב בתלת ממד והדפסת תלת ממד

קוד
1230021
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר קיץ
14:00 - 17:00

היכרות יסודית עם תוכנת סולידוורקס (SolidWorks) ברמה שתאפשר לסטודנט/ית למדל אובייקט בעל גיאומטריה בסיסית ולהדפיסו בתלת ממד. בקורס נלמד גם כיצד להכין שרטוטים המאפשרים ייצור. היכרות עם התוכנה כזו תאפשר לכל סטודנט/ית להמשיך ולהתפתח על-פי הצרכים האישיים לתוכנות שונות מקבילות. תאריך קורס הקיץ: 14-5 באוגוסט בבצלאל ירושלים