הנחיית עבודה כתובה- פרויקט גמר | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים