אסכולת ירושלים קורס מטייל | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

אסכולת ירושלים קורס מטייל

קוד
24000153
שעות אקדמיות
28
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
שישי
בשעה 10:00 - 13:30

הקורס המטייל יתקיים בעקבות המחקר ותערוכות אסכולת ירושלים במרכז התרבות המפעל ובמגדל דוד, מוזיאון ירושלים. מטרת הקורס היא להציג לראשונה את הייחודיות של זירת התרבות הירושלמית, זו ההיסטורית וזו העכשווית. במהלך השיעורים נפגוש אמנים ומנהלי תרבות מתחומים שונים: אמנות פלסטית, מיצג, תיאטרון ואמנויות המסך, כמו גם קובעי מדיניות שיספרו על הייחודיות של העבודה בעיר. נלמד על הסצינה הייחודית שמתקיימת בעיר, ומתאפיינת בפעילות קבוצתית, מחאתית, רב-תרבותית ועוד.