חומרים רכים קולג' ירושלמי | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

חומרים רכים קולג' ירושלמי

קוד
589326
שעות אקדמיות
0
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
שלישי
בשעה 17:00 - 20:00
עיצוב תעשייתי (.B.DES)