בקשה לוועדת שכר לימוד | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

וועדת שכר לימוד דנה בבקשות לשינוי חיוב כספי של שכר הלימוד עקב סיבות כגון: ביטול לימודים, ביטול קורסים ללא ציון סופי, ביטול או הגשת עבודה באיחור ועוד. הפנייה אל הוועדה תיעשה על ע"י הטופס מקוון שבו יפורטו נימוקי הבקשה לשינוי החיוב הכספי. על מגיש הבקשה לצרף מסמכים ואישורים מתאימים בתמיכה לנימוקי הבקשה. בקשה אשר תוגש ללא מסמכים ואישורים כאמור, לא תטופל ולא תובא לדיון בפני הוועדה. נושאים שאינם בטיפול הוועדה: הוועדה איננה דנה בבקשות לביטול דמי אבטחה, דמי רווחה, דמי אגודת הסטודנטים. לפניות בנושא זה נא לפנות ישירות אל איגוד הסטודנטים. לפרטים נוספים ניתן לפנות אל: Aidan@bezalel.ac.il

תחום הבקשה
One file only.
מוגבל ל 5 MB.
סוגים מותרים: jpg, pdf, .