הרשמה לפרוייקטים חברתיים נושאי מלגה | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

הרשמה לפרוייקטים חברתיים נושאי מלגה

ההרשמה לפרוייקטים חברתיים לתשפ"ב הסתיימה. 

 

הודעות ושיבוצים למי שנרשם יגיעו בדואל. 

Sorry… This form is closed to new submissions.