הרשמה לפרוייקטים חברתיים נושאי מלגה | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

הרשמה לפרוייקטים חברתיים נושאי מלגה

ההרשמה לפרוייקטים חברתיים לתשפ"ב הסתיימה. 

 

הודעות ושיבוצים למי שנרשם יגיעו בדואל. 

הודעת סטטוס

Sorry… This form is closed to new submissions.