בקשה לועדת שיפוי נזקים וקנסות | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

ועדת שיפוי נזקים וקנסות עוסקת בערעורים בנושא: קנס חניה, איחור או אי החזרת ספרים לספריה, קנס איחור בהחזרת ציוד למחסן מרכזי ונזק לציוד המושאל מהאקדמיה וקנסות נוספים. נוהל הגשת הערעור מפורסם באתר בצלאל.

הרכב הועדה: מנהל סדנאות, בטיחות וביטחון, דקנית הסטודנטים, מנהל מחסנים ונציג סטודנטים. במידת הצורך, תתכנס ועדה רחבה יותר הכוללת בנוסף את סמנכ"ל, כספים ומנהל וחשב האקדמיה.

כדי להגיש בקשה לועדה  יש למלא את הטופס להלן :

תשובות מועדת שיפוי נזקים וקנסות יתקבלו בתוך כשבוע ימים לאחר התכנסות ועדת קנסות.
במקרים של נזק בציוד או במכשיר, תינתן התשובה עם תום בירור הערכת הנזק. 
התשובות תנתנה במרכז הפניות לסטודנט ובדוא"ל.