אילנה אלוביק | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים