קול קורא | פרס אילנה אלוביק-בצלאל למצוינות באמנות 2024 | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

קול קורא | פרס אילנה אלוביק-בצלאל למצוינות באמנות 2024

פורסם ב
30.6.24

מטרת הפרס

קידום ועידוד אמנים ואמניות, בוגרי ובוגרות בצלאל לזכרה של אילנה אלוביק.

הפרס

הפרס בסך 7,000 $ יוענק לזוכה בטקס שיערך בחודש נובמבר 2024. 

התנאים לזכאות להגשת מועמדות לזכייה בפרס

  1. בוגרי/ות בצלאל עד ל-7 שנים לאחר סיום לימודיהם/ן, פעילים/ות בתחום היצירה והאמנות ובעלי/ות תיק עבודות עשיר בתחום.
  2. ניתן להגיש מועמדות לפרס כמועמד/ת יחיד/ה.
  3. ניתן להגיש מועמדות כצמד אמנים/יות, העובדים ביחד בצוות, וזאת בתנאי ששני המגישים הם בוגרי האקדמיה ועבודתם הינה משותפת.
  4. סטודנטים.ות פעילים לתארים מתקדמים בכל מוסד לימודים להשכלה גבוהה לא יוכלו להגיש את מועמדותם לפרס.

הגשת הצעה למועמדות לפרס

  1. ניתן להגיש מועמדות לפרס עד ה-21 ביולי 2024.
  2. כל הצעה למועמדות תוגש בכתב ותכלול טופס הגשת מועמדות מלא וחתום, אישור זכאות לתואר מבצלאל, קורות חיים, תיק עבודות ונייר עמדה.
  3. טופס הגשת מועמדות וכל חומר נלווה לא יוחזרו למגיש/ת ההצעה ו/או לכל גורם אחר.
  4. הצעות וחומר על מועמד/ת אשר לא יוגשו על-פי ההנחיות, לא יועברו לטיפול ועדת השיפוט.

ועדת שיפוט

צוות השופטים ימונה ע"י נשיא בצלאל ויכלול ראש וועדה, שלושה מומחים/ות בתחום האמנות ונציג/ת הציבור. נציגי משפחת התורם יוזמנו כמשקיפים לדיוני הוועדה.

שינוי התקנון וביטול מתן הפרס

נשיא בצלאל רשאי, בכל עת, לשנות תקנון זה ולא תהיה לאיש תלונה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד הנשיא ו/או חברי צוות השיפוט ו/או התורמים על כל שינוי כאמור. יראו כל מועמד/ת וכל מציע/ת מועמד/ת כמי שבעצם פנייתו/ה ו/או הסכמתו/ה להיות מועמד/ת - קיבל על עצמו את כל הכללים המנויים במסמך זה ואת סמכות נשיא בצלאל לשנותם, הכל לפי שיקול דעתו המוחלט.

לשאלות ולשליחת מסמכי קבלה: development@bezalel.ac.il

טופס הגשת מועמדות

הקול הקורא המלא