מידע לבוגר/ת
معلومات للخريج
Graduate Information

בקשה לרשומת לימודים 

(אישור זכאות, גליון ציונים)

טופס להדפסה (WORD) | טופס PDF להדפסה

סוגי האישורים המופקים על ידי האקדמיה
• גליונות ציונים בעברית ובאנגלית
• אישורי סיום לימודים/ זכאות לתואר בעברית ובאנגלית
• תרגום לתואר באנגלית (במידה וטקס הענקת התעודה עבר)
• אישור על שעות אמנות בעברית בלבד

הנחיות למילוי הבקשה
יש למלא את הבקשה ולשלוח במייל 
דוא"ל: ayelet@bezalel.ac.il 
או בפקס למס' 02-5826573.


עלות האישורים

לאישורים עבור שנים תשנ"א – נוכחי:

 

גליון ציונים בעברית, אישור על סיום לימודים,
אישור זכאות לתואר,בשפה העברית

ללא תשלום               

אישור על שעות אמנות (בעברית בלבד)

60 ₪

גליון ציונים, אישור סיום לימודים,
אישור זכאות לתואר, תרגום לתואר בשפה האנגלית

30 ₪ עבור 3 עותקים                   

תוספת עבור משלוח לחו"ל

20 ₪

לאישורים עבור שנים קודמות (עד וכולל שנת תש"ן):

 

כל אישור (עברית/ אנגלית), עבור 3 עותקים

60 ₪

תוספת עבור טיפול ומשלוח לחו"ל

20 ₪.

הערות
* נתונים יסופקו על סמך המידע בתיק האישי בלבד.
* במידה ולא יימצא התיק האישי, לא יחוייב הפונה.