טופס דיווח על שירות לצורך קבלת הטבות תמיכה והתאמות | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

טופס דיווח על שירות לצורך קבלת הטבות תמיכה והתאמות

 

 

פרטי המילואים

One file only.
מוגבל ל 10 MB.
סוגים מותרים: pdf, doc, docx.