יחידה ללימודי אנגלית- מרכז מיומנויות | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים