Stay Home | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

Stay Home

תאריך:
28.7.20

תערוכת סיום במחלקה לצילום, שנה ב׳, בקורס ״צילום צופה חלל״ בהנחיית רמי מימון.

"ימי הקורונה מגדירים מחדש את טריטוריות החיים המוכרות של כולנו. 

בזמנים אלו השתנה קצב התנועה שלנו במרחב ואופניו. אנו נאלצים להתבונן מחדש על השגור והמוכר.

אל מול המרחב החיצוני הרועש והחרד שכפה עלינו צמצום, אקט הצילום אפשר גילוי מרחבים פנימיים של חופש, 

שאינם יכולים להיתחם בגבולות פיזיים כאלו או אחרים."

דרך פירוק והרכבה מחדש של סדרות ופרויקטים, שצילמו סטודנטים משנה ב׳ מהמחלקה לצילום, התערוכה מסמנת תקופה משמעותית זו, הן ברמה האישית והן ברמה המקומית, ומתוך התנסות אימפרסיוניסטית והתבוננות על רוח זמן זו.

28.7-11.8.20 בין השעות 9:00-17:00

הכניסה חופשית אך מותנית בהרשמה מראש. ניתן להרשם כאן.