BreakOut | מתווה יציאה | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

BreakOut | מתווה יציאה

תאריך:
21.7.21

למיקום המחלקה לארכיטקטורה במרכז העיר, בין עסקים, עוברי אורח, תושבים ותושבות, סטודנטים וסטודנטיות, יש פוטנציאל לייצר שינוי אמיתי ולהשפיע על היחסים בין צרכני מרכז העיר. המחלקה לארכיטקטורה מזמינה את הקהל הרחב לקחת חלק בשיח אקטיבי ואקטיביסטי שמטרתו לחולל שינוי וייצר שיתופי פעולה למען מרכז העיר ולהשתתף באירוע מיוחד במסגרת תערוכת הגמר, מחוץ לחומות האקדמיה במדרחוב בצלאל, תחת הכותרת: ״מתווה יציאה - BreakOut״.

באירוע תוצג העבודה שנעשתה על ידי מרצים/ות וסטודנטים/יות בשנה האחרונה, בנושא נוכחות האקדמיה במרחב ובקהילה.

יום רביעי | 21.7.21 | 18:30
רחוב שמואל הנגיד 10 פינת בצלאל 1, מרכז העיר ירושלים