קהילדמיה | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

קהילדמיה

המחלקה לתרבות חזותית וחומרית והחוג לתולדות התאטרון האוניברסיטה העברית
תאריך:
25.5.22

המחלקה לתרבות חזותית וחומרית והחוג לתולדות התאטרון האוניברסיטה העברית מזמינם את הקהל הרחב לכנס "קהילדמיה"הכנס יעסוק בקורסים המחברים בין סטודנטים, סטודנטיות, מרצות ומרצים וקהילה באמצעות פרקטיקות של אמנות ואקטיביזם. הכנס מבקש ליצור מרחב שיחה בו יפגשו סטודנטים, מרצות ומרצים המעבירים קורסים בעלי מאפיינים אלו, לשתף פרויקטים, טקטיקות פעולה, אתגרים וחסמים לצד דיון בחוזקות ויתרונות של קורסים מבוססי אמנות ועיצוב המשלבים קהילה.

יום רביעי | 25.5.22 | 8:45-16:15
אולם תאטרון החניון, גוש 8, קומה 1, הפקולטה למדעי הרוח, הר הצופים
האוניברסיטה העברית בירושלים

ללו׳׳ז המלא