אתיקה ואסתטיקה | סדנה בינלאומית | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

אתיקה ואסתטיקה | סדנה בינלאומית

המחלקה לתרבות חזותית וחומרית
תאריך:
31.5.23

מה הזיקה בין אמנות לאתיקה? האם האמנות אדישה לאתיקה או שהיא מאפשרת אותה?
שאלות אלו ידונו בסדנה הבינלאומית ביוזמת המחלקה לתרבות חזותית וחומרית ובהשתתפות אורחים מהארץ ומחו״ל

ד"ר ליאת פרידמן, המחלקה לתרבות חזותית וחומרית בצלאל, ד"ר גל הרץ, ראש המחלקה לתרבות חזותית וחומרית בצלאל, ד"ר מירב אלמוג, סמינר הקיבוצים, ד"ר נדיה פודזמסקיה, המכון לטקסטים וכתבי יד מודרניים, צרפת, ד"ר איגור אהרונוב, המחלקה לתרבות חזותית וחומרית בצלאל, פרופ' חגי כנען, אוניברסיטת תל אביב, פרופ' דרור פימנטל, המחלקה לתרבות חזותית וחומרית בצלאל, פרופ' לורנצו וינצ'יגוארה, אוניברסיטת בולוניה, איטליה.

יום רביעי | 31.5.23 | 10:00-17:00
בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים
מרכז נתן דרהי למחקר וחדשנות, חדר 365
קמפוס ג׳ק, ג׳וזף ומורטון מנדל , רח׳ זמורה 1, ירושלים