Future Fit #4 | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

Future Fit #4

תאריך:
15.6.23

בצלאל X – המרחב לטכנולוגיות חדשות בבצלאל מזמין ל- Future Fit #4:
ההתפתחויות הטכנולוגיות המואצות, ריבוי הכלים הדיגיטליים וטשטוש הגבולות בין הדיסציפלינות, מציעים תהליכי עבודה חדשים ויצירתיים המצריכים למידה מתמדת, פיתוח אוריינות דיגיטלית ומסוגלות לפעול בסביבות חדשות. 
החללים הטכנולוגיים בקמפוס החדש אופיינו ותוכננו בשיתוף פעולה עם המחלקות ומתוך התבוננות על מגמות והתפתחויות טכנולוגיות אלו, הרלוונטיות לשדות העיצוב, האמנות והארכיטקטורה.

כמדי שנה פיוצ׳ר פיט מציע הזדמנות לחשיפה ולמידה של טכנולוגיות דיגיטליות, כניסה מהירה לתחומי ידע חדשים והמשך למידה עצמאית. הסדנאות נוצרו במיוחד עבור מרצות ומרצים מבצלאל מתוך כוונה לייצר היכרות והנגשה עם החללים הטכנולוגיים בקמפוס החדש ואפשרויות היצירה והלמידה שהם מייצרים.

לפרטים נוספים והרשמה: bezalelx@bezalel.ac.il

יום חמישי | 15.6.23 | 19:00
בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים
קמפוס ג׳ק, ג׳וזף ומורטון מנדל, רחוב זמורה 1, ירושלים