שיח תחת מלחמה | המחלקה לתרבות חזותית וחומרית | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

שיח תחת מלחמה | המחלקה לתרבות חזותית וחומרית

סדרת מפגשים מקוונים
תאריך:
22.10.23

המחלקה לתרבות חזותית וחומרית מזמינה סטודנטים וסטודנטיות ומרצים ומרצות להצטרף לסדרת ההרצאות המקוונות תחת הכותרת שיח תחת מלחמה. סדרת ההרצאות תוקדש לדיון בהיבטים שונים של המצב הנוכחי.


מפגש 1

ד״ר גל הרץ - דברי פתיחה
ד״ר ליאת סאבין - לבנות מחדש בית למחשבה בצל קטסטרופה
ד"ר ליאת פרידמן - להציל מדינה: חנה ארנדט

מנחה: פרופ' דרור פמנטל

יום ראשון | 22.10.23 | 19:30

להצטרפות למפגש בזום


מפגש 2

המפגש יעסוק בשאלה מהו הקונטקסט שבו יש למקם את אירועי ה-7 לאוקטובר 2023? הדיון יתנהל בטכניקת האימגו.
 

בהשתתפות: ד"ר עופר כהנא, המחלקה לתרבות חזותית וחומרית ומר איל שגיא ביזאוי, המחלקה לתרבות חזותית וחומרית.
מנחה: דפנה דריאל

בתום הדיון תתקיים שיחה פתוחה למשתתפים והמשתתפות.

יום ראשון | 5.11.23 | 19:30
להצטרפות למפגש בזום


מפגש 3

הדיון יתנהל תחת הכותרת: אמנות, אלימות ונבואה: דיקס ופיקאסו

בהשתתפות: ד"ר גל הרץ, ראש המחלקה לתרבות חזותית וחומרית וד"ר נעמי מאירי-דן, המחלקה לתרבות חזותית וחומרית.

מנחה: ד"ר ליאת פרידמן

בתום הדיון תתקיים שיחה פתוחה למשתתפים והמשתתפות.

יום ראשון | 12.11.23 | 19:30
להצטרפות למפגש בזום


מפגש 4 

הדיון יתנהל תחת הכותרת: הנגב: מרכז או שוליים?

בהשתתפות: ד"ר הדס קידר, אוצרת וחוקרת בתחום האוצרות, אדר' לובה סנא

מנחה: פרופ' דרור פימנטל

בתום הדיון תתקיים שיחה פתוחה למשתתפים והמשתתפות.

יום ראשון | 19.11.23 | 19:30
להצטרפות למפגש בזום


מפגש 5

הזוועות לא ייוּצְגוּ: אירוע ה-7 באוקטובר ושאלת הייצוג

בהשתתפות: ד"ר שרה בנינגה, המחלקה לתרבות חזותית וחומרית ופרופ' דרור פימנטל, המחלקה לתרבות חזותית וחומרית.

מנחה: ד"ר ליאת פרידמן

בתום הדיון תתקיים שיחה פתוחה למשתתפים והמשתתפות.

יום ראשון | 26.11.23 | 19:30
להצטרפות למפגש בזום


מפגש 6 

מרחב מוגן: מחשבות על עדות ואלימות

בהשתתפות:
ד"ר רותי גינזבורג, המחלקה לתרבות חזותית וחומרית וד"ר אריאל הנדל, המחלקה לתרבות חזותית וחומרית

מנחה: ד"ר ליאת סאבין, המחלקה לתרבות חזותית וחומרית

בתום הדיון תתקיים שיחה פתוחה למשתתפים והמשתתפות.

יום ראשון | 3.12.23 | 19:30
להצטרפות למפגש בזום


מפגש 7

רוח הבלהות של האירוע
דודי בראילובסקי

בְּגֵיא צַלְמָוֶת
ד"ר יצחק בנימיני, המחלקה לתרבות חזותית וחומרית

מנחה: ד"ר שרה בנינגה, המחלקה לתרבות חזותית וחומרית
 

יום ראשון | 10.12.23 | 19:00
להצטרפות למפגש בזום


מפגש 8

פמיניזם או מלחמה

בהשתתפות:
ד"ר ליאת פרידמן, המחלקה לתרבות חזותית וחומרית
ארנה קזין, המחלקה לתרבות חזותית וחומרית
רותי קנטור, המחלקה לתקשורת חזותית, יועצת נשיא בצלאל לקידום הוגנות מגדרית

בתום הדיון תתקיים שיחה פתוחה לכולם/ן.

יום ראשון | 17.12.23 | 19:30
להצטרפות למפגש