Embrace.Retrace | מפגש #1 | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

Embrace.Retrace | מפגש #1

סדרת הרצאות בזק של בית הספר לארכיטקטורה
תאריך:
25.10.23

בית הספר לארכיטקטורה מזמין את הקהל הרחב לסדרת ההרצאות בזק: Embrace.Retrace.
סדרת מפגשים בנושא שיקום אדריכלי ותכנוני, צעד ראשון לבניית בסיס ידע לקראת שיכון המפונים/ות ושיקום האזורים הנפגעים.

מפגש #1
אדר' ייטב בוסירה - עיצוב ודאגה
אדר' יובל יסקי - עקרונות היסוד של התכנון הקיבוצי

מנחה: אדר' אסנת תדמור
​​​​
יום רביעי | 25.10.23 | 18:00
להצטרפות למפגש בזום
לצפייה בהקלטה