CARE.REPAIR | שיקום, חוסן, פנים לעתיד | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

CARE.REPAIR | שיקום, חוסן, פנים לעתיד

תאריך:
18.12.23

בית הספר לארכיטקטורה מזמין למפגש שולחנות עגולים.

המשתתפים והמשתתפות מוזמנים/ות לקחת חלק פעיל במפגש שולחנות עגולים העוסקים באספקטים שונים של שאלת השיקום, החוסן ותפקיד האדריכל/ית במצב הלא מוכר והחסר ודאות בו אנו נמצאים/ות.

המפגש יהיה מבוסס על קבוצות התנדבות בהובלת סטודנטיות/ים, בוגרות/ים וסגל, מבית הספר לארכיטקטורה, הבוחנות ומתעסקות במגוון נושאים בתקופה המיידית והיום שאחרי. מטרת המפגש היא להרחיב את השיח ולשתף את המידע והתוצרים שנוצרו בתווך שבין מחקר ופרקטיקה.

סדר היום:
13:30-14:00 קבלת פנים
15:00 - 14:00 הצגת קבוצות העבודה - מליאה
15:00-16:00 שולחנות עגולים
16:00-16:15 הפסקת קפה
16:15-17:00 הרצאות של פרופ' אדר׳ אלס ורבקל, אדר' יובל יסקי - מליאה
17:00-17:30 דיון מסכם


יום שני | 18.12.23 | 14:00
בית הספר לארכיטקטורה
רח' בצלאל 1 פינת שמואל הנגיד, מרכז העיר ירושלים