שיח תחת מלחמה | המחלקה לתרבות חזותית וחומרית | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

שיח תחת מלחמה | המחלקה לתרבות חזותית וחומרית

תאריך:
17.12.23

המחלקה לתרבות חזותית וחומרית מזמינה להשתתף במפגש המקוון שיח תחת מלחמה:

פמיניזם או מלחמה

בהשתתפות:
ד"ר ליאת פרידמן, המחלקה לתרבות חזותית וחומרית

ארנה קזין, המחלקה לתרבות חזותית וחומרית
רותי קנטור, המחלקה לתקשורת חזותית, יועצת נשיא בצלאל לקידום הוגנות מגדרית

בתום הדיון תתקיים שיחה פתוחה לכולם/ן.

יום ראשון | 17.12.23 | 19:30
להצטרפות למפגש