Design for Eco-Centric Perspectives | נירית בנימיני בן-מאיר | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

Design for Eco-Centric Perspectives | נירית בנימיני בן-מאיר

סדרת הרצאות פגישות ושיחות פתוחות
תאריך:
11.1.24

המחלקה לעיצוב תעשייתי מזמינה לסדרת הרצאות, פגישות ושיחות פתוחות בנושא:
?Permacrisis. Extraordinary world, where are you

מפגש #7
Design for Eco-Centric Perspectives | נירית בנימיני בן-מאיר

נירית בנימיני בן-מאיר, אמנית מעצבת וחוקרת, דוקטורנטית במרכז Intelligent Games and Game Intelligence ב-Queen Mary University of London. היא מרצה במחלקה ל-Information Experience Design ב-Royal College of Art London שם סיימה לימודי תואר שני בהצטיינות.

עבודתה ממזגת מערכות אקולוגיות וטכנולוגיה כדי לאתגר את התפיסה האנושית והמבט על אודות יחסי כוח, ביו אתיקה והשלכות עידן האנתרופוקן. היא חוקרת כיצד אינטראקציה משולבת אדם-מחשב-צמח עשויה להשפיע על היחס לשמירה על מערכות אקולוגיות ותחושת אחריות כלפי הסביבה. במסגרת מחקר זה היא מבררת כיצד כלים עיצוביים יכולים להנכיח תגובות של אורגניזמים שאינן נראות לעין, ולהמחיש מערכות מורכבות של יחסי-גומלין המתקיימים סביבנו, וכיצד עיצוב משתלב ומקדם מחקרים מדעיים.

יום חמישי | 11.1.24 | 19:30
להצטרפות למפגש המקוון

אלמנט המזכיר אי, עשוי מחוטי צמר