חדשה קול קורא לכנס - מחקר עיצוב | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

חדשה קול קורא לכנס - מחקר עיצוב

פורסם ב
12.3.19

המחלקה לתרבות חזותית וחומרית בשיתוף המרכז להוראת אמנות ועיצוב בבצלאל

לצפייה במודעה

בשנים האחרונות התפתחו בתחומי העיצוב השונים מתודולוגיות מחקר, המתוות את השיח התיאורטי והמקצועי ומשפיעות יותר ויותר על ארגז הכלים של המעצב/ת. מתודולוגיות אלו חשפו תהליכי עבודה ומחשבה הייחודיים למעצבים/ות ויצרו כלי מחקר המציעים שיטות עבודה גם לתחומים אחרים. בד בבד הולכת ומתחזקת התפיסה הרואה במחקר תהליך של למידה העומד בפני עצמו. גישה זו זוכה להתייחסות מיוחדת בתחומי הוראת העיצוב, בהם "למידה מבוססת מחקר" אינה נתפסת עוד כהפרה של התהליך היצירתי והאינטואיטיבי של המעצב, אלא כאמצעי לזיהוי הזדמנויות ופתיחה של אפשרויות יצירה ומחקר חדשות.
הכנס יבקש לשאול על אופייה של החקירה העיצובית ועל כוחן של המסקנות הנגזרות ממנה, על סוגי הידע שמתודולוגיות אלה מציעות, על אמצעי ההוראה של כלי המחקר ועל הטמעתם, על השילוב בין מתודולוגיה סדורה לחופש יצירתי, על יחסי הכוחות בין תיאוריה ופרקטיקה במחקר עיצוב ועל הקשר בין מחקר, פרשנות וחשיבה ביקורתית בעיצוב. שאלות אלה יפנו מבט אל מנעד המתודולוגיות המחקריות המתקיימות כיום בתחומי העיצוב השונים כפעילות מקורית ויצירתית המאפשרת מגוון סוגים של למידה.
אנו מזמינים מעצבים וחוקרים לחשוף את עבודותיהם ואת תהליכי המחקר שהניעו את עבודתם כמו גם את האתגרים המחקריים איתם הם מתמודדים בנושאים הבאים:
• מהי תפיסת העולם המחקרית של שדה העיצוב? 
• מהן הגישות והמתודולוגיות המאפיינות אותה? 
• מהו ארגז הכלים של המעצב/ת - החוקר/ת?
• מהו מחקר תיאורטי לעומת מחקר פרקטי? מהו מחקר יצירתי?
• מה בין מחקר (research), וחקירה (Inquiry) בשדות העיצוב?
• מה בין מחקר על אודות עיצוב, מחקר עבור עיצוב ומחקר דרך עיצוב?
• אילו סוגי ידע מיוצרים בתהליכי העיצוב והעשייה?
• כיצד מנסחים שאלות מחקר עיצוביות וכיצד מעריכים את תוצאותיו של מחקר עיצוב?
• מה בין שיטות מחקר מקובלות לשיטות מחקר אישיות?
• כיצד מלמדים מתודות במחקר עיצוב?
• מהן נקודת המפגש בין מחקרי עיצוב לדיסציפלינות אחרות?


הכנס יתקיים בתאריך 23 במאי 2019 , בצלאל קמפוס הר הצופים. מעצבים וחוקרים מוזמנים להציג הצעות לכנס. את ההצעות – כותרת ההרצאה, תקציר של עד 300 מילה וקורות חיים מקוצרים של המציעים, יש לשלוח לכתובת דוא"ל: iritb@bezalel.ac.il לא יאוחר מן ה- 1 באפריל 2019. לבירורים ניתן לפנות אל יונה וייץ: yonaweitz@gmail.com ברק פלמן:  teaching.bp@bezalel.ac.il טל פרנקל-אלרואי: tal.alroy@gmail.com  ליאת בריקס-אתגר: liat.brix@bezalel.ac.il אורי ברטל: ory.bartal75@gmail.com

מארגני הכנס: ליאת בריקס-אתגר,יונה וייץ, טל פרנקל אלרואי, ברק פלמן, אורי ברטל