קול קורא: פרס אילנה אלוביק-בצלאל למצוינות באמנות | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

קול קורא: פרס אילנה אלוביק-בצלאל למצוינות באמנות

פורסם ב
20.6.21

פרס אילנה אלוביק-בצלאל למצוינות באמנות מוענק מדי שנה ומטרתו קידום ועידוד אמנים ואמניות, בוגרי ובוגרות בצלאל לזכרה של אילנה אלוביק. הפרס המוענק עומד על סך 7,000$ ויוענק לזוכה בטקס שיערך בחודש נובמבר 2021. 

התנאים לזכאות להגשת מועמדות לזכייה בפרס:

  1. בוגרי/ות בצלאל עד ל-7 שנים לאחר סיום לימודיהם/ן, פעילים/ות בתחום היצירה והאמנות ובעלי/ות תיק עבודות עשיר בתחום.
  2. הפרס נועד לזוכה אחד/ת בלבד בכל פעם.

הגשת הצעה למועמד/ת לפרס:

  1.  ניתן להגיש מועמדות לפרס עד ה- 7 ביולי 2021.
  2.  כל הצעה למועמדות תוגש בכתב ותכלול טופס מלא וחתום, קורות חיים, תיק עבודות ונייר עמדה.
  3. טופס הגשת מועמד/ת וכל חומר נלווה לא יוחזרו למגיש/ת ההצעה ו/או לכל גורם אחר.
  4. הצעות וחומר על מועמד/ת אשר לא יוגשו על-פי ההנחיות, לא יועברו לטיפול ועדת השיפוט.

צוות השופטים ימונה ע"י נשיא בצלאל ויכלול שלושה מומחים בתחום האמנות.

שינוי התקנון וביטול מתן הפרס

נשיא בצלאל רשאי, בכל עת, לשנות תקנון זה ולא תהיה לאיש תלונה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד הנשיא ו/או חברי צוות השיפוט ו/או התורמים על כל שינוי כאמור. יראו כל מועמד/ת וכל מציע/ת מועמד/ת כמי שבעצם פנייתו/ה ו/או הסכמתו/ה להיות מועמד/ת - קיבל על עצמו את כל הכללים המנויים במסמך זה ואת סמכות נשיא בצלאל לשנותם, הכל לפי שיקול דעתו המוחלט.

טופס הגשת מועמדות

הקול הקורא המלא