קול קורא להשתתפות בתערוכה | נשות בצלאל | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

קול קורא להשתתפות בתערוכה | נשות בצלאל

פורסם ב
20.1.22

בשנת 1912, בהיותה בת 17 בלבד, הייתה מרים ניסנהולץ המכונה "חד גדיא" לתלמידה הראשונה במחלקה לאמנות ב״בצלאל הישן״.

לעומת זאת, דוח סטטיסטי שפורסם בשנת 1911 ע"י ד"ר יוסף לוריא מגלה לנו כי באותה העת, מבין 265 איש - מספרם הכולל של התלמידים והפועלים באקדמיה בצלאל - כ־149 היו נשים. כלומר, נשים היוו יותר ממחצית אוכלוסיית בצלאל; הן עבדו כפועלות בבית המלאכה של בצלאל במספר מחלקות: מחלקת השטיחים, מחלקת התחרים, וכן במחלקת הנחושת, בה עבדו גם גברים. מרביתן היו נערות בגילאי 12-16, בנות "היישוב הישן", דוברות ספרדית ויידיש.

המרחב להוגנות מגדרית בבצלאל מזמין את כלל קהילת בצלאל, להציע עבודות המתכתבות עם העבר כפי שהוא בא לידי ביטוי בעבודות ובתצלומים מתקופת ״בצלאל הישן״ ומגיבות לשיח המגדרי כיום.

 

העבודות הנבחרות יוצגו בתערוכה בגלריה המרכזית בבצלאל בתחילת מרץ 2022.

יתקבלו עבודות שנוצרו בעבר או במיוחד לתערוכה, בכל מדיום.

מועד אחרון להגשה: 7.2.22

להגשת מועמדות

לקול הקורא