Ynet | ספי חפץ, ראש המחלקה לעיצוב תעשייתי | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

Ynet | ספי חפץ, ראש המחלקה לעיצוב תעשייתי

"העיצוב התעשייתי מדבר על חווית השימוש והיא קיימת בעולם הפיזי בכל נקודת זמן שהיא"
פורסם ב
5.9.22

הצעת הגשה: מלאכת העיצוב מאחורי האריזות שלנו.

איך עיצוב אריזות משפיע על ההתנהגות האנושית? אילו נושאים עכשוויים מעסיקים את הסטודנטים והסטודנטיות במחלקה לעיצוב תעשייתי? ספי חפץ, ראש המחלקה לעיצוב תעשייתי, בראיון ב-Ynet.

לכתבה >>