הנפשות | תמי ברנשטיין, ראש המחלקה לאמנויות המסך | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

הנפשות | תמי ברנשטיין, ראש המחלקה לאמנויות המסך