קול קורא פתוח לפרסום בכתב העת בצלאל | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

קול קורא פתוח לפרסום בכתב העת בצלאל

פורסם ב
15.2.23

בצלאל, כתב עת לתרבות חזותית וחומרית מחדש את פניו ויוצא בקול קורא פתוח להגשת כתבי יד המיועדים לפרסום בגיליון 10 (שמתוכנן לראות אור בתחילת 2024) ובגיליונות שיבואו בעקבותיו. 

בצלאל הוא כתב עת מקוון המפרסם שני גיליונות בשנה. כתב העת מבקש לעורר דיון אינטלקטואלי ער ומרובה קולות בנושאים של תרבות חזותית וחומרית. יתפרסמו בו מאמרים אקדמיים, מגוון של מסות, רשימות מסוגים שונים ורעיונות חדשים או מחודשים בפורמטים מילוליים וחזותיים מגוונים. 

ברוח המחשבה והעשייה של בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים אנחנו מזמינות ומזמינים כתבי יד שמשקיפים בביקורתיות וביצירתיות על התרבות החזותית והחומרית במרחב הזה ובעת הזאת. בפרט אנחנו מבקשים לעודד מבעים משולי השיח ולשמש במה לפעולות ספקולטיביות, פרפורמטיביות וניסיוניות.

מחברות ומחברים מוזמנים לשלוח כתבי יד לארבעה מדורים לפי ההנחיות האלה:

מאמרים: בהיקף 7,000-5,000 מילה. יתקבלו לפרסום במדור זה מאמרים ביקורתיים ופורצי דרך שמתווים דרכים חדשות למחשבה ולמבט. כל המאמרים שיתפרסמו במדור זה יעברו שיפוט עמיתות ועמיתים (peer review). בצלאל הוא כתב עת שפיט ומספרו (ISSN) הוא 2707-3610.

מסות: בהיקף 4,000-2,000 מילה. יתקבלו לפרסום במדור זה מאמרים קצרים, מסות אישיות וחיבורים מסוגים שונים שיציעו מבטים מקוריים על תופעות חשובות בתרבות החזותית והחומרית ומחשבות מאתגרות על עצם מעשה הכתיבה בתרבות רב-גונית.

רשימות: בהיקף 2,000-1,000 מילה. יתקבלו לפרסום במדור זה רשימות ביקורת על ספר, על יצירה או על תופעה, רשמים תרבותיים מהשוליים, מניפסטים מקוריים, ניתוחי אובייקט וכיוצא בזה.

בדיונות: יתקבלו לפרסום במדור זה מבעים מילוליים וחזותיים כגון מסות חזותיות, חיבורים ניסיוניים, סיפורים גרפיים קצרים, קולאז'ים וכרזות בעלי ממדים ספקולטיביים, פרפורמטיביים, משחקיים, עתידניים או מיתולוגיים שימציאו דרכים לפריצתם של גבולות המחשבה ולהצמחת ידע מתוך הדמיון היוצר.

המועד האחרון להגשת כתבי יד שאינם מאמרים לפרסום בגיליון 10 הוא 1 באוגוסט 2023.

המועד האחרון להגשת מאמרים לפרסום בגיליון 10 הוא 1 באוקטובר 2023.*

* אנא שלחו עד 1 באוגוסט 2023 הודעה על כוונה להגיש מאמר לפרסום ותקציר של המאמר המתוכנן.

 

בצלאל, כתב עת לתרבות חזותית וחומרית

עורך: אהד זהבי

מערכת: חוסני אלח'טיב שחאדה, תמר ברגר, דור גז, אורנה גרנות, גל הרץ, דליה מרקוביץ', אורי סוכרי, חגית קיסר

רכזת המערכת: מירב אפרה

כתובת לבירורים ולהגשת כתבי יד: editor@bezalel.ac.il