הצהרה מטעם הנהלת בצלאל וראשי המחלקות האקדמיות | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

הצהרה מטעם הנהלת בצלאל וראשי המחלקות האקדמיות

פורסם ב
21.3.23

אלה ימים סוערים המאיימים על צביונה של המדינה ועל השותפות והסולידריות בחברה בישראל.

בצלאל מושתתת על יסודות כבוד האדם, השוויון, הפלורליזם וחופש המחשבה, הביטוי והיצירה.
לתפיסתנו, אפשרות מימושם של ערכים אלו בחיי היומיום מאוימת עתה באופן ישיר על ידי שינויי החקיקה.

אל מול האיום הממשי על הדמוקרטיה בישראל, איננו יכולים להפנות את גבנו ולהסיט את המבט. אנו מחויבים לעסוק במתרחש סביב, להגיב לו בתכני ההוראה, בדיון וביצירה ולאפשר מרחבים בטוחים ופתוחים של שיח, מחלוקת וביטוי של עמדות שונות ומנוגדות.

לפיכך, החלטנו, הנהלת האקדמיה וראשי המחלקות, בתמיכת הוועד המנהל, לעצור את הלימודים הסדירים ביום חמישי הקרוב, 23.3.23, ולאפשר לסטודנטיות ולסטודנטים ולכלל חברות וחברי הסגל להשתתף במחאה בהתאם לתפיסת עולמם/ן ולצו מצפונם/ן, או להגיע לקמפוס לשוחח ולפעול יחד. 
השיעורים לא יתקיימו ויושלמו בהמשך הסמסטר. 
לצד עצירת הלימודים, הקמפוסים ישארו פתוחים.
ההנהלה ופורום ראשי המחלקות יגיעו החל מהשעה 10:00 לקמפוס בצלאל במגרש הרוסים ויקיימו מעגלי שיח ופעילות בנושאי השעה.  

כיוצרות ויוצרים אנחנו מצוידים בכוחו המשחרר של הדמיון המאפשר לנו לחצות את המרחק בינינו לבין אחרים, ליצור וללמד מתוך אמפתיה. אנחנו מאמינים בכוחו של הדמיון המשותף, גם בימים אלו, לעצב עתיד אפשרי אחר.