קול קורא | קנקן #4 | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

קול קורא | קנקן #4

הצגת פורמטים בהוראה ולמידה של מרצים ומרצות בבצלאל
פורסם ב
29.6.23

עיצוב של קורסים ותכניות לימודים הוא תהליך דינמי ורפלקסיבי, הטומן בתוכו התחדשות מתמדת. המרכז להוראת אמנות ועיצוב מזמין את מרצות ומרצי בצלאל לשתף בצורות מעניינות של הוראה ולמידה שהתפתחו במהלך השנים, אשר מחוללות למידה משמעותית ועשויות להיות רלוונטיות למרצים ומרצות באקדמיה. צורות ההוראה יכולות להיות כל דבר קטן כגדול שקשור ב״איך״ של ההוראה והלמידה - מהלך קורס, תרגיל, שיטת משוב והערכה, למידת עמיתים, סביבת למידה פיזית/דיגיטלית או כל פורמט אחר.

ההצגה תערך במסגרת ״הקנקן #4״ - אירוע החוגג עושר, סקרנות, יצירתיות וחדשנות בהוראה ולמידה בבצלאל. לרשות כל אחת ואחד מהמציגים והמציגות יעמדו עשר דקות להצגת הפורמט החדש, תוך שימוש במגוון אופני הצגה והדגמה.

את ההצעות יש להגיש עד ליום ראשון ה- 8.7.23.

פרטים נוספים אודות האירוע ואופן הגשת ההצעות

יום רביעי | 9.8.23 
בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים
קמפוס ג׳ק, ג׳וזף ומורטון מנדל, רחוב זמורה 1, ירושלים.