קול קורא | הצטרפות לקבוצת מחקר ופיתוח בנושא הוראת מיומנויות בבצלאל | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

קול קורא | הצטרפות לקבוצת מחקר ופיתוח בנושא הוראת מיומנויות בבצלאל

המעבדה לפדגוגיה היברידית
פורסם ב
5.7.23

המעבדה לפדגוגיה היברידית שבמרכז ההוראה בבצלאל יחד עם המרכז לחקר הפדגוגיה באוניברסיטת בן גוריון ובית הספר לחינוך באוניברסיטה העברית, מזמינה את מרצי ומרצות בצלאל להצטרף לפרויקט מחקרי ייחודי המבקש ללמוד כיצד סטודנטים/ות בבצלאל רוכשים מגוון רחב של מיומנויות.

מרצות ומרצים שיצטרפו לפרויקט, ישתתפו בקבוצת מחקר ופיתוח ייחודית הכוללת מרצות ומרצים ממחלקות אחרות בבצלאל, וחוקרים/ות ומפתחים/ות מהאוניברסיטה העברית ומאוניברסיטת בן גוריון. הקבוצה תיפגש כ-10 פעמים בשנה בקמפוס בצלאל החדש, תתבונן יחד בתיעוד של תהליכי למידה ותנתח מקרים וסוגיות שיעלו בשיעורי הסטודיו.

מועד אחרון להגשה
יום חמישי | 20.7.23

לפרטים נוספים
להגשת מועמדות