הצהרה מטעם הנהלת בצלאל וראשי המחלקות האקדמיות | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

הצהרה מטעם הנהלת בצלאל וראשי המחלקות האקדמיות

בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים תעצור את הפעילות האקדמית ביום א׳
פורסם ב
21.7.23

ההנהלה האקדמית בבצלאל וראשי המחלקות מביעות את התנגדותן לכוונה להעביר את החוק לביטול עילת הסבירות ביחס להחלטות הממשלה ושריה. בהחלטה הזו יש סכנה ממשית לקיומה של דמוקרטיה ליברלית בישראל, לחירויות הפרט ולחוסנה של החברה בישראל. 

בצלאל מושתתת על יסודות כבוד האדם, השוויון, הפלורליזם וחופש המחשבה, הביטוי והיצירה. 

לתפיסתנו, אפשרות מימושם של ערכים אלו בחיי היומיום מאוימת עתה באופן ישיר. אנחנו סבורות שאישור החוק עלול לפגוע עמוקות בקיומם של אקדמיה חופשית, תרבות ואמנות, חברה פלורליסטית ושיוויון ההזדמנויות בהשכלה הגבוהה.

לאור הסכנה המיידית הנשקפת לפתחנו, נעצור את הפעילות האקדמית בבצלאל ביום ראשון, נשבות באופן אישי ללא שכר, ונצטרף לפעולות המחאה הפומבית בירושלים.

עצירת הפעילות האקדמית תאפשר לכל המעוניינים/ות מכלל קהילת בצלאל, לפעול כאזרחים/ות מעורבות ולהשתתף בפעילויות השונות, על פי צו מצפונן/ם.

לצד גופים ומוסדות רבים, אנו יוצאות בקריאה לעצור את הליך החקיקה לאלתר ולהגיע להסכמה רחבה בטרם ייגרמו לחברה הישראלית עוד נזקים בלתי הפיכים.


*הודעה זו מנוסחת בלשון נקבה אך פונה ומייצגת את כלל המגדרים.