האינקובטור למנהיגות מקיימת בצלאל | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

האינקובטור למנהיגות מקיימת בצלאל

פורסם ב
10.9.23

האינקובטור למנהיגות מקיימת הינה תכנית המשלבת למידה על היבטים שונים בתחום הקיימות ויצירת פרויקטים בעלי אימפקט סביבתי וחברתי: פנים אקדמאי או משולב עם חוץ אקדמי.

התכנים בתוכנית כוללים היכרות בסיסית עם אתגרי הפיתוח המקיים המעסיקים את הקהילה בבצלאל ובירושלים כגון: כלכלת משאבי טבע וסביבה, אקולוגיה, אקלים וכדור הארץ, קהילה וממשל. נוסף על כך, בתכנית מתקיימת ניתוח תמטי של נקודות הממשק בין הקיימות והפיתוח המקיים לבין עולמות העיצוב כגון: אופנה, מזון, פסולת, מגורים, אנרגיה ועוד..

חלק משמעותי בפעילות הינו למידת עמיתים לאפיון ועיצוב הפרויקטים ובחינתם בשטח, יצירת קשר עם קהילה, תקשורת וחיבור גורמים שונים, איסוף משאבים, גיבוש והוצאת הפרויקטים לפועל.

התוכנית הינה שנתית, מובלת בשיתוף פעולה בין המרחב לפיתוח מקיים, תא הסטודנטיות והסטודנטים ’תאכלס‘ המקדם את תחום הקיימות בבצלאל ודקנאט הסטודנטים/ות. בנוסף מתקיים שיתוף פעולה עם מחלקת הקיימות של עיריית ירושלים, ושכונת מוסררה. 

במסגרת התוכנית הסטודנטים/ות מתחלקים לקבוצות ומגבשים פרויקטים על בסיס הידע הנלמד והעניין האישי. הפרויקטים עונים על אתגרים של קהילת בצלאל או קהילה ירושלמית אחרת, בדרך של פעולה פיזית, עיצובית, או בדרך של הנגשת ידע, העלאת מודעות, עידוד אקטיביזם, או אמצעים אחרים המובילים לאימפקט סביבתי/חברתי. 

התוכנית פעלה בשנתים האחרונות, ועתידה לפעול גם שנה נוספת- בשנת הלימודים הקרובה כקורס מן המניין במחלקה לתרבות חזותית וחומרית בעבור 2 נקודות זכות. התוכנית בהובלת ד"ר אלעד פרסוב ויעל שרר.

לפרטים והרשמה לתוכנית לשנת הלימודים תשפ"ד: yaelsherer@gmail.com