ניהול דיון בנושאים פוליטים
בכתה רב תרבותית | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

ניהול דיון בנושאים פוליטים
בכתה רב תרבותית

פורסם ב
28.11.23

קהילת בצלאל הינה מערכת אקולוגית מגוונת המורכבת מא/נשים מכל הקשת הפוליטית, החברתית, המגדרית והדתית, השואפים לקיים מרחב יצירה ומחשבה בטוח ופתוח לכל השותפים בה. כדי להצליח בכך, עלינו לסלול נתיבים שיאפשרו לנו להמשיך וליצור במרחב חופשי, בטוח ומכבד. תקופות ארועים כמו אלו הפוקדים אותנו בימים אלו, מאתגרים אותנו ואת נסיונינו המקצועי בהוראה, ומאלצים אותנו להתמודד עם מורכבויות רבות. בימים אלה חשוב להיזכר שבצלאל יכולה להציע אלטרנטיבה לאלימות ולייאוש סביב.


לפניכן/ם מספר כלים שיכולים לסייע במפגש עם כיתה טעונה. אין כלי נכון ולא נכון – קראו ובחרו את הכלים המתאימים לכן/ם.
"לדבר על דברים מורכבים בכיתה בעת משבר פוליטי"