קול קורא | קורסים רב-תחומיים חדשים לשנת הלימודים תשפ"ה | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

קול קורא | קורסים רב-תחומיים חדשים לשנת הלימודים תשפ"ה

בצלאל בעיר, למידה רב מחלקתית בירושלים
פורסם ב
26.3.24

הוועדה לליווי מקבץ הקורסים הדו- ורב-מחלקתיים פונה ומרצות ומרצי האקדמיה,* להציע קורסים רב-תחומיים חדשים לשנת הלימודים הבאה. המקבץ יתמקד בלמידה והתמקמות של האקדמיה בצלאל במרכז העיר ובסוגיות הקושרות בין אמנות עיצוב וארכיטקטורה לאתגרים המעצבים את העיר ירושלים בהקשרים של חברה, תרבות, פוליטיקה וסביבה.

עקרונות רעיוניים להצעה לקורס: 
– פדגוגיה המשלבת בין פרקטיקה ותיאוריה. 
– עידוד מסגרות חדשניות לפיתוח ידע ולמידה אינטרדיסציפלינרית, חוצת מחלקות, המשלבות בין כמה תחומי ידע אמנותיים או עיצוביים. 
– יצירת בסיס לעבודת צוות בין סטודנטים ממחלקות שונות שיאפשרו להצמיח פרויקטים בינתחומיים.
– שימת דגש על גישות ונושאים עכשוויים ועל קורסים המשלבים ביקורת ואקטיביזם.
– פיתוח פעילות במרחב העירוני, שיתופי פעולה עם גופים אקדמיים, תרבותיים, חברה אזרחית.
– פעולה עם ובתוך קהילות שונות – מזרח ירושלים, שכונות חרדיות, קהילות מוחלשות או בעלות צרכים מיוחדים.
– ההצעה תכלול פירוט והגדרה ברורה של האתגר/ים, ותציע מתודולוגיה יצירתית של מחקר ו/או התערבות.

היבטים אקדמיים להצעה: 
– כל קורס מוצע נדרש להציג חיבור ברור לתכניות לימודים או לנושאי ליבה במחלקות השונות.
– קורס בעל זיקה מחלקתית יונחה אקדמית בשיתוף ראש המחלקה הרלוונטי/ת.
– ניתן להציע קורסים סמסטריאליים וכן קורסים מרוכזים המיועדים לסמסטר הקיץ.
– הצעות לסמסטר קיץ  מיועדות לקיץ 2025. 
– ניתן להגיש קורס בעברית, ערבית או אנגלית.
– קורסים רב מחלקתיים יהיו בני 3 שעות סמסטריאליות ויתקיימו ביום רביעי בין השעות 17:00-14:00.

עבור מי מיועדים הקורסים
התוכנית תתבסס על מתכונת של קורסי בחירה לסטודנטים/ות בשנים ג' וד' מכל המחלקות בבצלאל וכן לתלמידי/ות התואר בתרבות חזותית וחומרית משנים ב' וג'. בחירת הסטודנטים/ות הנרשמים/ות תהיה כפופה לדרישות המרצים/ות ולעקרון הפתיחות והייצוגיות של כל המחלקות.

במידה והקורס נבחר להשתתף במקבץ
על מנת לעודד ולהבטיח דינמיות, תחלופה וחדשנות, הקורסים הנבחרים ייבחנו מחדש אחת לשלוש שנים. קורס שנבחר בעבר לא בהכרח יבחר לתוכנית החדשה.

על ההצעה לכלול:
– שם המרצה או המרצים/ות ומחלקותיהם כולל דרגה אקדמית, ותק והיקף העסקה בבצלאל. במקרה של הוראה על ידי שני מרצים/ות תהייה חלוקה של השעות כנהוג באקדמיה.
– שם הקורס המוצע.
– סמסטר מועדף (א׳, ב׳, קיץ) ככל שישנה העדפה.
– יש לציין עבור מי הוא מיועד בשנה ג' – אלו מחלקות או סיווג אחר משרת הקורס.
– יש לציין באיזה אופן יפעיל הקורס סטודנטים/ות ממחלקות שונות לעבודת צוות אשר יאפשר להם לשלב מיומנויות שונות לפרויקט בינתחומי.
– סילבוס של הקורס שיכלול את תוכן הקורס ומטרותיו, מתכונת ההוראה, דרישות הקורס, דרישות סף, מטלות הקורס, תוצרי הקורס (Learning outcome) ואופן הערכת הסטודנטים/ות.
– קורות חיים 
– ניסיון בהוראה

מרצות ומרצים המעוניינים להגיש הצעות מתבקשים להגיש אותן עד ל- 15 באפריל 2024. ההגשות ישלחו באמצעות הקישור המצ"ב:
טופס קול קורא מקבץ תשפ"ה

שאלות וברורים ניתן להפנות במייל למירב אפרה ht2@bezalel.ac.il עבור קול קורא רב-תחומי.

* תינתן עדיפות להצעות של מרצות ומרצי בצלאל