XPORT - מגזין דיגיטלי לטכנולוגיות יוצרות | גיליון שלישי | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

XPORT - מגזין דיגיטלי לטכנולוגיות יוצרות | גיליון שלישי

פורסם ב
26.3.24

הגיליון השלישי של מגזין אקספורט מציע נקודת מבט עדכנית על תהליכי יצירה ומחקר המשלבים טכנולוגיות חדשות בבצלאל. בגיליון ניתן לקרוא על שיתופי פעולה בין מעצבים/ות וחוקרים/ות, על הערך בשאילת שאלות עיצוביות במעבדה מדעית והיכרות עם החללים הטכנולוגיים בקמפוס בצלאל החדש ועוד שלל טכנולוגיות ופרויקטים.

בגיליון זה לקחו חלק: ד״ר רומי מיקולינסקי שכתבה תחזית על מציאויות מרובדות ועל תפקידנו כאנשים יוצרים במרחבים החדשים האלו, ד״ר חגית קיסר שכתבה על פרצות דיגיטליות וטריטוריות פוליטיות-טכנולוגיות, לנה דובינסקי חקרה ושחזרה מלאכות קדומות באמצעות סורק תלת מימד ופרופ׳ דב גנשרוא פשט עורות של חפצים תרבותיים. 
כמו כן, היכרות עם החללים הטכנולוגיים בקמפוס החדש ועוד שלל טכנולוגיות ופרויקטים.
 
גיליון זה חותם את הפעילות של בצלאל x - המרחב לטכנולוגיות חדשות. תודה לכל השותפות והשותפים לעשייה ולחזון.

לקריאת המגזין