סופיה אוליטסקי | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים