עיצוב תערוכה (סטוריטלינג במרחב) | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

עיצוב תערוכה (סטוריטלינג במרחב)

קוד
83343
שעות אקדמיות
0
נ"ז
3
סמסטר א
יום
חמישי
בשעה 10:00 - 13:00

קורס הבוחן את המושגים הבסיסיים והמיומנויות המעשיות של פעולת העיצוב כמהלך אוצרותי. במסגרת הקורס נתנסה בגיבוש נרטיב אוצרותי/עיצובי דרך פעולות של בחירה, סינון, ארגון ועריכה, ובמקביל נלמד לפתח, לעצב, לנהל ולהפיק מערכת גרפית התומכת בתוכן, בזמן ובחלל נתון.

במהלך הסמסטר נעמיק בעקרונות העיצוב הגרפי ונלמד כיצד ניתן לבטא וליישם אותם באתגרים ובהזדמנויות הייחודיות של שדה עיצוב תערוכות. נלמד לתכנן מערך גרפי־טיפוגרפי המדלג בין דו ותלת־ממד, מערך אשר מדריך את המבקרים.ות במסע ויזואלי במרחב, ואשר מצליח לספר סיפור מורכב, מגובש ומרגש. תוצרי הקורס יבואו לידי ביטוי בפתיחה של תערוכה בסוף הסמסטר.

הקורס מתקיים כחלק מתוכנית אמ״ה (אקדמיה משלבת התנסות) כחלק מתוכנית ההתנסויות של בצלאל