פיודור בזובוב | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים