ידידיה בלונדר | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים