יצחק גולומבק | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים