יצחק גולומבק | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

יצחק גולומבק