גנית מייזליץ כסיף | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים