סטודיו 7: מערכות מורכבות | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

סטודיו 7: מערכות מורכבות

קוד
70649
שעות אקדמיות
90
נ"ז
6
סמסטר א
יום
שלישי
בשעה 14:00 - 20:30

קורס זה, המוצע לסטודנטים הלומדים בסמסטר השביעי או הסמסטר התשיעי (בשנים ד' וה'), כולל קבוצה של "סטודיוים" מחקריים-מתודיים אשר מטרתם העיקרית היא גיבוש תזה לפרויקט הגמר. גישות שונות לתכנון ועיצוב אדריכלי פיתחו לאורך השנים מתודות חקירה שונות. חלקן מסייעות בזיהוי וניתוח סוגיות אדריכליות וחלקן תומכות בתהליך הפיתוח הצורני והחומרי של הפרויקט. על כל סטודנט הלומד בסמסטר השביעי או בסמסטר התשיעי לבחור אחת מכיתות הסטודיו המוצעות במסגרת הקורס. סטודיוים אלה מובחנים בגישתם ובשיטות החקירה המשרתות את תהליך גיבוש הארגומנט האדריכלי; חלק מהשיטות התפתחו בתוך הפרקטיקה האדריכלית וכוללות שיטות לניתוח טיפולוגי, טקטוני ופרוגרמטי. אחרות שואבות משיטות עבודה של דיסציפלינות שונות כגון פילוסופיה, היסטוריה, אנתרופולוגיה, מדעים מדויקים או משלבות כמה שיטות יחדיו. הסטודיו יקנה כלים מחקריים, ילמד שיטות עבודה בהתאם לגישתו, יתרגל, יפתח ויאתגר את השיטות הללו. רשימה של הסטודיוים השונים והסבר מפורט על תוכנם יפורסמו לקראת תחילת שנת הלימודים.