הדרה רבינוביץ | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים