טופס אישור השתתפות במימון נסיעות | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

טופס אישור השתתפות במימון נסיעות

קרן השתלמות מרכזית הוקמה כדי לספק השתתפות במימון נסיעות לצורך פעילות אקדמית עבור מרצים.ות שאין להם קרן השתלמות דולרית.

בשבוע הראשון של כל חודש תתכנס ועדה לאישור השתתפות במימון הנסיעות עבור מרצים ומרצות.

שימו לב:

  • מרצה רשאי.ת לתמיכה במימון של עד נסיעה אחת בשנה מקרן ההשתלמות המרכזית לטובת פעילות אקדמית כדוגמת: העברת הרצאות וסדנאות באקדמיות ומוסדות בינלאומיים, השתתפות בכנסים, השתתפות בפרויקט מחקרי, ייצוג בצלאל בפורום בינלאומי, ועוד.
  • קבלת תמיכה מותנית באזכור מפורש של בצלאל בכל החומרים הפרסומיים של האירוע ובצמוד לשם המבקש - ברושור, אתר, תכניה וכו'
  • גובה ההשתתפות יקבע על ידי הועדה, אך לא יהיה פחות מ- 500 דולר
  • בקשות יעלו לועדה רק אם הוגשו עד 30 יום לפני הנסיעה.
  • יש לצרף לבקשה טופס אישור נסיעה בתפקיד מלא וחתום  להורדת הטופס
ניתן לבחור יותר ממחלקה אחת
One file only.
מוגבל ל 200 MB.
סוגים מותרים: doc, jpg, pdf.
נא להעלות קובץ אחד ובו כל המסמכים
One file only.
מוגבל ל 5 MB.
סוגים מותרים: doc, jpg, pdf.
האם יש מימון נוסף לנסיעה
ראה מעלה קישור לטופס להורדה
One file only.
מוגבל ל 200 MB.
סוגים מותרים: doc, jpg, pdf.