שמרית אלקנתי | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים