מיכל רובנר ואתגר קרת יקבלו תואר אביר צרפת | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים