אמנות מודרנית | בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

אמנות מודרנית

קוד
110
שעות אקדמיות
60
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
ראשון
בשעה 10:00 - 11:30

המושג "מודרניזם" באמנויות מהווה חשיבה יצירתית ששברה מוסכמות מסורתיות על רקע השינויים המהפכניים שהתרחשו בחברה מערבית במהלך המאות ה-19 וה-20. הקורס הנוכחי מציג את תופעת "המודרניזם" במאפייניו ובהיבטיו המרכזיים המתבטאים במונחי היסוד, למשל "אמנות לשמה", "עבודת האמנות הכוללת", או "אמנות האוונגרד", ובסוגיות ערכיות המשתקפות בהיווצרות יחסי הגומלין החדשים בין אמנות, חברה ופוליטיקה. כיוצא מכך, האמנות המודרנית שאפה לא רק לשקף אלא גם לשנות את המציאות החברתית.